Epson

3-LETNIA GWARANCJA NA DRUKARKI Z SERII SC-P

WARUNKI


1. Zakup wybranej drukarki Epson u autoryzowanego sprzedawcy Epson w „Okresie promocyjnym”, trwającym od 01.02.2020. do północy 31.12.2020 r., uprawnia do wydłużenia rocznej (1-rocznej) gwarancji handlowej Epson na produkty objęte promocją (wyszczególnione w punkcie 2) do trzyletniej (3-letniej) gwarancji handlowej obejmującej usługi serwisowe urządzeń w siedzibie klienta. Więcej informacji na temat gwarancji handlowej i warunków dotyczących produktów objętych promocją można znaleźć na stronie www.epson.pl/gwarancja na drukarki.
2. Produkty objęte promocją to wyszczególnione w poniższej tabeli drukarki Epson z serii SC-T/P zakupione w Okresie promocyjnym w Polsce.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ:

Produkt Gwarancja standardowa + gwarancja rozszerzona
SureColor SC-P20000 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P5000 STD 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P5000 STD Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P5000 Violet 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P5000 Violet Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P6000 STD 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P6000 STD Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P7000 STD 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P7000 STD Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P7000 Violet Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P7000V 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P7500 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P7500 Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P8000 STD 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P8000 STD Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P9000 STD 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P9000 STD Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P9000 Violet Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P9000V 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P9500 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu
SureColor SC-P9500 Spectro 12 + 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

3. Niniejsza oferta promocyjna w żaden sposób nie pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stosownych praw ustawowych.
4. Aby skorzystać z oferty promocyjnej, należy kupić produkt objęty promocją u autoryzowanego sprzedawcy Epson i wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki w okresie trwania promocji.
5. Formularz zgłoszenia musi zostać dostarczony w ciągu 30 dni od zakupu, przed północą 31.02.2021r.
7. Niniejsza promocja:
a. nie może być łączona z innymi ofertami promocjami Epson;
b. jest dostępna wyłącznie dla osób w wieku powyżej 18 lat zamieszkałych w Polsce;c. nie jest dostępna dla pracowników firmy Epson, ich agentów, hurtowników, sprzedawców, pracowników dystrybutorów detalicznych ani żadnych innych osób powiązanych z promocją.
8. Podczas rejestracji w promocji uczestnik musi podać dane osobowe niezbędne firmie Epson do zarządzania promocją.

Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności podczas promocji. Oprócz prośby o użycie danych osobowych na cele promocji firma Epson poprosi także o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, np. ankiet dotyczących produktów Epson, biuletynów i/lub reklam. Uczestnik nie ma obowiązku wyrażać takiej zgody. Prośba o usunięcie danych osobowych może spowodować wycofanie z promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione, spóźnione, nieczytelne lub niezgodne z prawdą oraz zgłoszenia opóźnione z przyczyn technicznych lub otrzymane po dacie zakończenia promocji. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju, w którym zakupiono produkt Epson, a także jurysdykcji sądów właściwych w tym kraju. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zmiany niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. Przez rejestrację urządzenia Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na niniejsze warunki.
Organizator: Organizatorem promocji jest firma Epson (UK) Ltd. Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres: Epson UK Marketing Service Department, SC-P Series Warranty Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD, United Kingdom

Epson

Active filters